اینستاگرام

مرگ اینستاگرام

این چند وقت اخیر ، خیلی دیدیم که بازدید کننده پیج های اصلی اینستاگرام کم شده ، افراد بزرگ و خوب و با استعداد این حوزه ، به خاطر کم…

فالوور مرده

تا حالا اصطلاح فالوور مرده رو شنیدین ؟ به چه نوع فالووری میگن فالوور مرده 🤔 بچه ها تو کشورما فراموشی پسورد خیلی چیز ساده ای هستش به این شکل…
فهرست