سلام دوست من

اگه داری این پیامو میبینی ینی به یکی از علت‌های زیر نمیتونی ویدیوی این درس رو نگا کنی :

1- دوره رو خریداری نکردی
2- وارد حسابت داخل سایت نشدی

فهرست